FILOSOFI

For å nå mine mål har jeg vært bevisst på hvordan jeg skulle tenke og hva jeg skulle fokusere på. Noe hadde jeg fokus på før jeg startet, men det meste har jeg lært underveis.

«INGEN BLIR GOD ALENE»
For å bli god i noe, eller å bygge noe stort, er det viktig med støttespillere. Ingen vinner en fotballkamp helt alene, ingen bygger en stor bedrift helt alene. Det å være selvstendig og ha egeninnsats er en forutsetning, men ved å utnytte kunnskapen til de rundt seg så øker sjansene for å lykkes. Man involverer de rundt seg som et lag for å vinne sammen. Lagfølelsen bringer deg mot målet. Det er mye artigere å vinne sammen med noen.

«INGENTING STORT ER BYGD UTEN ENTUSIASME»
Ved å vise glød, iver og begeistring på vegen mot sitt mål økes sjansene for å lykkes. Det gir pågangsmot å se gnist i deg selv og de rundt deg. Positiv energi er en viktig forutsetning for å nå store mål både for deg selv og dine støttespillere. Din glød kan tenne de rundt deg, og deres glød kan tenne deg. Dere blir et lag der flere oppnår mer samlet enn bare det en får til alene.

«NOSYTFILOSOFIEN»
Bygger på at det ikke er lov å syte, men alt må likevel foregå innen rimelighetens grenser. Vi syter ikke over ting vi ikke får gjort noe med som for eksempel været. Vi gjør jobben og ser etter løsninger istedenfor hindringer eller problemer. Det å ha fokus på dette gir deg muligheten til å nå dine mål, eller nå dem raskere.

«DEN SOM VÅGER VINNER»
Den som faktisk prøver er den eneste som har sjansen til å klare sitt mål. Man scorer ikke mål uten å prøve og skyte. Man treffer heller ikke blinken om man   velger å ikke trekke av avtrekkeren. Først må tanken om handling skapes, så må man våge å utføre den. Det som først kan oppfattes som uoppnåelig kan likevel oppnås så lenge man prøver.

«NAVNGI DINE MÅL UNDERVEIS, DET ER EN STYRKE»
Ved å sette navn eller tall på ting blir de gjenkjennbare ved senere anledninger. Det brukes så igjen i motivasjonen for å nå sine mål. Det blir en referanse man kan bruke for å sette ting i perspektiv. Navngi et mål du har for å gjøre frykten mindre, og gleden større ved å nå det. Slike referanser er viktige for å skape nye mål. Det skapes entusiasme rundt målene dine ved å sette navn på dem.

«DU LURER IKKE EN LURING
Ved å involvere personer som har kjennskap og kunnskap rundt dine utfordringer vil man kunne unngå å lure seg selv. De vil kunne se mønster på hvorfor du eventuelt mislykkes ved å knytte det opp mot egne erfaringer. Denne observasjonseffekten er gull verdt for å unngå å gå i fella med manglende resultater uten selv å vite hvorfor.

«DET ER BARE EN LØVE»
Snakk deg selv opp ved å ha trua på deg selv.  Det er en viktig forutsetning for å lykkes i det å ha trua på egne kvaliteter. Det er hverken kvalmt eller dumt å ha selvtillit så lenge det er tyngde bak det. Det å snakke seg opp i «løvemodus» kan inspirere deg til å ta fatt på en stor oppgave sammen med resten av flokken din.

«SÅ LENGE DET ER LUFT I LUNGENE ER DET HÅP»
Nærmest uansett utgangspunkt er det mulighet til å nå mål. Med stor egeninnsats kan man nærmest nå så langt man vil så lenge det er rasjonelt. Luften i lungene symboliserer at man eksisterer og det er den første og viktigste forutsetningen for å i det hele tatt sette seg mål. Med luften i lungene kan man ta fatt på sin reise mot der man vil.

«MAN ER ALLTID SELV ØVERST PÅ PALLEN I SITT LIV, MEN DE NÆRE OG KJÆRE FÅR LÅNE DEN FRA TID TIL ANNEN»
De nære rundt deg får det bra når du først har det bra selv. Rydd opp i livet ditt   så ser du at dine nærmeste også får det bedre. Det er en god ting å sørge for at man har det bra. Det å ha omtanke for seg selv er også å ha omtanke for de rundt deg. Det er slett ikke egoistisk å sørge for at man får det bra, det er også nestekjærlighet ved at man da kan gi mere av seg selv.

«TREN SÅ HARDT OG MYE DU BARE KLARER, MEN SLURVER DU MED KOSTHOLDET OPPNÅR DU INGEN RESULTATER»
Mange tror at det å trene er det viktigste for å gå ned i vekt. Det er feil. Trening og aktivitet er en del av pakken som inspirerer til å fortsette mot sine mål. Hva man putter i munnen står for mellom 70-80% av pakken for å gå ned i vekt på en forsvarlig måte. De resterende 20-30% er ca likt fordelt på trening, hvile, søvn og godt humør. Man er avhengig av alle faktorene for å lykkes selv om den ene er viktigere enn alle andre til sammen.

«KONTROLLERT GALSKAP»
For utenforstående kan det man driver med virke som galskap. Det viktigste er at man selv har kontroll på hva man driver med sammen med sine støttespillere. Ikke latt deg bli fristet til å forklare alle hvorfor du og dere gjør ting på deres måte. Det handler om å forstå det selv sammen med de rundt deg. Det som er riktig for deg trenger ikke å være riktig for alle andre. Har man kontroll vil det bygge selvtillit både for deg og teamet ditt.

«DET ER BEDRE Å VÆRE NUMMER 2 Å HA DET 90% BRA ENN NUMMER 1 OG 50% BRA»
Det er ikke viktigst å være viktigst. Det handler om hvordan vi sammen kan få det bedre. Mange jager etter det å være viktigst i et prosjekt når det heller burde være om hvordan vi sammen kan få det bedre. Slik er det både i arbeidslivet, i vennskap og i et forhold.

«VIL DU VÆRE TANKSKIP ELLER SPEEDBÅT
Mange raser ut av startblokkene i sine prosjekt som en speedbåt bare for å se at den går tom for bensin. Det er liten plass til proviant og det som er nødvendig i en lang reise fram mot målet. Vær heller et tankskip som kan fylles med alt du trenger, og som ikke synker når du kommer ut for en storm. Tankskipet har kanskje lavere fart, men det kommer fram.

«A-F-N»
Attityde-Fokus-Nosyt (ikke lov å syte) er viktige elementer for å nå sine mål. Hos idrettsutøvere så jobber man med attityde og fokuset først, og Nosyt når det er motgang og butter imot. De elsker i utgangspunktet det de driver med. I store livsstilsprosjekt eller store omstillinger i arbeidslivet starter man med Nosyt først. Endringer er ofte ute av komfortsonen og da jobber man først med det som hindrer deg i å nå målene, nemlig din iboende motstand mot endringer.

«KONSTANT JAG ETTER RESULTATER»
Det er ikke godt for et menneske å være på konstant jag etter resultater. Man må også ha evnen til å koble ut. Konstant jag etter resultater vil til slutt brenne lyset i begge ender. Det må finnes rom for å senke skuldrene og nyte livet her og nå, og ikke bare se hva som kan oppnås i framtiden. Livet må også kunne nytes mens man har det framfor å utsette det til det er for seint.

«DET SOM IKKE DREPER DEG GJØR DEG STERKERE»
All motgang man opplever kan brukes til erfaring senere i livet for å takle lignende eller nye utfordringer man har. Hver gang man kommer seg opp av en bølgedal har man ervervet kunnskap som gjør seg selv sterkere enn hva man var før det skjedde. Det er vanskelig å se dette når man er nede, men når man ser tilbake på den tunge tiden etter å ha løst floken, føler man seg mer selvsikker.

«SØK KUNNSKAP MEN VÆR DIN EGEN STRATEG»
For å nå store mål er det nødvendig å søke kunnskap fra de som er eksperter på det området du ønsker å utvikle deg i. De vil kunne lose deg i riktig retning slik at man unngår masse feil og mister motivasjon. Du må likevel være strategen som finner tiden du trenger for å gjennomføre det du ønsker samt å rydde plass rundt deg slik at det er mulig.

«GOD DAG, TAKK FOR MATEN, HA DET BRA»
Det er viktig å behandle de rundt deg med respekt. Med respekt øker dine sjanser for at andre vil hjelpe deg mot målet. Det å være ydmyk for andre menneskers behov og kunnskap er gode grunnpilarer i livet. Det er fint å være målrettet, men glem aldri de rundt deg på vegen. Å være høflig, hyggelig og ha godt humør er en stor fordel for å oppnå det du ønsker.

«DET ER BARE EN AV DEG»
Hvordan kan man stole på andre når man ikke stoler på seg selv? Snakk deg selv opp ikke ned. Det å ha trua på seg selv er hverken kvalmt eller dumt. Alle mennesker er unike og kan ting som andre ikke kan. Ny kunnskap kan likevel læres. Ved å stole på deg selv vil det føre til at andre rundt deg også stoler på deg. Du har et liv, benytt deg av sjansen du har.

«VERDENS TRAVLESTE MANN»
Mange sier til seg selv at de har alt for mye å gjøre og får derfor ikke gjort det som er viktig for å nå sine mål. Det handler om prioritering og struktur i hverdagen. Barack Obama fant tid til trening 45 minutter 6 dager i uka når han var president simpelthen fordi han prioriterte det. Sett av tid til dine mål og se at du får gjort alt det andre viktige også.

«LØS DET»
Let etter løsninger ikke problemer. Har de mat på jobben som du ikke liker, eller har allergi mot, så sørg for at de skaffer det, eller ta med selv. Skader du foten så tren overkroppen, eller omvendt. Er det storm ute så tren inne. Har ikke den du trodde skulle hjelpe deg tid, så finn noen annen og gjør andre oppgaver i mellomtiden.

«RYDD OPP RUNDT DEG OG SKAFF DEG DINE STØTTESPILLERE»
For å nå mål må man gjennom en ryddeprosess. Finne ut hva man skal bruke tida på, hva man ikke skal bruke tida på, hva er viktigst å starte med først, og hva kan man vente med til senere. Informer dine støttespillere om hva du har tenkt å gjøre slik at de får forståelse for dine prioriteringer. Med forståelse fra dine støttespillere vil de være til hjelp og ikke frustrasjon.

«SETT DEG DELMÅL OG FOKUSER PÅ DET FØRST»
Nærmeste delmål er ALLTID det viktigste. Har man for stort fokus på hovedmålet mister man evnen til å se hva som er viktigst her og nå for å komme dit man vil i enden. «Kilo for kilo», så nærmeste ti-kilo. Hvordan det oppleves når man er framme til hovedmålet er umulig å vite. Det er sannsynligvis bedre enn man tror.

«STØTTENDE I MOTGANG OG PISKENDE I MEDGANG»
Det er viktig å støtte de som er en del av prosjektet i motgang. Det er i motgang vi trenger et løft og klapp på skuldra. I medgang har man muligheten til å kreve det lille ekstra. Det «lille ekstra» gjør veien til målet kortere, og det vil bygge både selvtilliten din og de rundt deg. Det er vinnerkultur å tenke slik.

«INGEN ER EN STEIN»
Vi er mennesker av kjøtt og blod, med følelser,  med gode dager og mindre gode dager. Det finnes mellommenneskelige hensyn som må tas på ferden mot målene. «Ingen er en stein» man legger ned om kvelden, som man vekker om morgenen uten å ta noen hensyn til ens ve og vel.